Land/Water
plan voor nieuwe villawijk "Voorsche Kreek" Voorschoten, NL
niet uitgevoerd: stopzetting bouwplannen vanwege stagnerende verkoop huizen

image.jpg

Geïntegreerd kunstproject voor een nieuwe woonwijk in Voorschoten.
Bij deze schetsopdracht werd nauw samengewerkt tussen kunstenaar, stedebouwkundige en architect.
Tekst uit brochure:

"LAND/WATER"
Kunst is op subtiele wijze geïntegreerd in de Voorsche Kreek.
Kunstenares Eline Ouwendijk wil de geschiedenis van het landschap voelbaar maken in de wijk. In haar onderzoek ging zij terug tot de eerste bewoners van Voorschoten.

image.jpg

De geschiedenis van Voorschoten staat in het teken van de verhouding van de mens tot het water en het land. Voorschoten ligt op overblijfselen van oude duinen die na de ijstijden ontstonden. Tussen de zandruggen bevonden zich natte gebieden met natuurlijke stroompjes.
De naam 'Voorschoten' is samengesteld uit 'voor': een oude waternaam, en 'schoten': komt van schot en betekent 'hoger land uitspringend in moerassig terrein'. Op de plek waar de 'Voorsche Kreek' wordt gebouwd, zijn ook kleine zandruggen gevonden in de bodem.

image.jpg

In het kunstvoorstel voor deze wijk staan daarom de thema´s land en water centraal. De wijk bestaat uit 7 hofjes met elk 15 woningen. De 7 hofjes krijgen om en om een land- of waterthema.

image.jpg

image.jpg

De thema´s worden verbeeld door speciale elementen zoals kleine fonteinen; glazen beloopbare delen met details en patronen in de bestrating; maar ook bijvoorbeeld de kleur van de bestrating en de keuze van de boomsoort is door de thema´s bepaald (boomsoorten die vroeger in de natte en droge delen van het landschap voorkwamen).

glas
In de dekken bevindt zich beloopbaar glas, bedrukt met een print die het thema verbeeldt. De waterdekken hebben vierkante glazen tegels, de landdekken hebben glazen strips.

Speciale elementen
Ieder hofje heeft een centraal element

Bij de 'waterhofjes' zijn het fonteinen die de thema's verbeelden.
dek 1: bron - fontein
dek 3: rivier -fontein
dek 5: zee - fontein
dek 7: regen - fontein

Speciale elementen van de 'landhofjes':
dek 2: zand - glazen kubus met een miniatuur zandduin
dek 4: mens - houten tafel met daarin gegraveerd namen van eerste bewoners
dek6: geschiedenis -glazen kubus met replica van bodemvondst

image.jpg

Dek 5 "zee"
Fontein en delen van beloopbaar glas