image.jpg

In mijn opdrachtgebonden werk voor de openbare ruimte zoek ik niet alleen visueel naar aanknopingspunten in de bestaande omgeving, maar ook in de geschiedenis of betekenis van de plek.De eigenheid van een plek kan worden versterkt, door het terughalen of ontwikkelen van de eigen identiteit van de plek. Zo ontstaat een kunstwerk dat mede zijn waarde krijgt door de ruimte waarin het zich bevindt. Door op deze manier te werk te gaan, wordt het werk “eigendom” van de omgeving, en van de mensen in die omgeving. (Door ook de bewoners/gebruikers bij het werk te betrekken, kan dit proces nog worden versterkt.)

Doordat ik steeds sterk inspeel op de omgeving, is mijn werk verschillend van verschijningsvorm. Soms is het werk groot en sterk aanwezig, soms speelt het zich alleen af op het niveau van de bestrating. Echter steeds is het ontstaan vanuit de zelfde mentaliteit ten opzichte van de openbare ruimte.